مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه اصفهان

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۴
  ایران خودرو بروجرد
  مالی و حسابداری/ کارمند
 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۳
  شهرداری بروجرد
  مهندسی عمران/ معماری/ کارمند

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی عمران
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETABS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Remote Access
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی عمران
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com