مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی مکانیک
    گرایش جامدات /دانشگاه آزاد اسلامی
https://.com