مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
  گرایش تولید و عملیات /دانشگاه تهران / معدل 15.8
 • 1386 تا 1391
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  گرایش صنعتی /دانشگاه اصفهان / معدل 13.3

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۵ تا دی ۱۳۹۵
  وزارت اقتصاد
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ کارشناس تحلیل فرآیند
 • خرداد ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  بیمه سامان
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
 • اسفند ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۶
  آریان فراز سمیرغ
  پشتیبان فروش و کارشناس منابع انسانی

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • امور مالی واعتبارات اسنادی امورارزی
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • اینکوترمز 2010 و خرید خارجی
  100% Complete
  عنوان مدرک: اتاق بازرگانیِ،صنایع و معادن ایران
 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک: استاندارد 34000 تعالی منابع انسانی

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم عمومی زبان از موسسه شکوه تهران ، مدرک MSRT وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
دانش تخصصی
 • امور مالی واعتبارات اسنادی امورارزی
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • اینکوترمز 2010 و خرید خارجی
  100% Complete
  عنوان مدرک: اتاق بازرگانیِ،صنایع و معادن ایران
 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک: استاندارد 34000 تعالی منابع انسانی
https://.com