مختصری از من

دانشجوری رشته نرم افزار هستم که به طراحی وب علاقه دارم و این حرفه را ادامه داده ام و قادر به پیاده سازی طرح موردنظرم هستم .

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی computer enginering
  گرایش software /دانشگاه semnan aad university

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Web Design (طراحی وب)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی
 • وردپرس(WordPress)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار کدنویسی صفحات وب (PHP)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی جاوا اسکریپت (JavaScript)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Joomla
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • adobe dreamweaver
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • microsoft expression
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • adobe flash cs
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • NetBeans
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • TeamViewer
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Java
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های جست و جو (Search)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • google analytics
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • adobe dreamweaver
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • sublime text
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • xamp
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: american english file 1
 • عربی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Web Design (طراحی وب)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی
 • وردپرس(WordPress)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار کدنویسی صفحات وب (PHP)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی جاوا اسکریپت (JavaScript)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Joomla
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • adobe dreamweaver
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • microsoft expression
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • adobe flash cs
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • NetBeans
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • TeamViewer
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Java
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های جست و جو (Search)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • google analytics
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com