مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
  گرایش مالی /دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
 • 1382 تا هم اکنون
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه ازاد واحد تهران جنوب

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت رایتل
  مالی و حسابداری/ مدیر حسابداری مناطق

دانش تخصصی

 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com