مختصری از من

با علاقه شدید به شبکه های کامپیوتری و سرویس های مبتنی بر سرور-کلاینت مایکروسافت همیشه در تلاش برای ارتقا مهارت های شغلی و عیب یابی مشکلات شبکه می باشم.
همواره در تلاش برای انجام کار ها به بهترین نحو ممکن می باشم.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی Computer
  گرایش Sotware /دانشگاه Islamic Azad Ubiversity- Roudehen / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت پاژ
  سخت افزار و شبکه/ Network Administrator

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Windows Server 2012 Installing and Configuring
  100% Complete
  عنوان مدرک: MCP 70-410
 • Administering Windows Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Active Directory
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • VMware ESX
  100% Complete
  عنوان مدرک: vcp6-dcv
 • Veam Backup and Monitoring
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Windows Server 2012 Installing and Configuring
  100% Complete
  عنوان مدرک: MCP 70-410
 • Administering Windows Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Active Directory
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • VMware ESX
  100% Complete
  عنوان مدرک: vcp6-dcv
 • Veam Backup and Monitoring
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com