مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی فیزیک
  گرایش هسته ای /دانشگاه بوعلی سینا / معدل 13

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۵
  شرکت اورینگ مادصنعت-
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ کارشناس خرید قطعات
 • خرداد ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  شرکت اورینگ مادصنعت- سیمان آبیک
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ سرپرست کارگاه بارگیری
 • مهر ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  شرکت استیم- پروژه الفین ایلام
  کارشناس برنامه ریزی- مدیر مکانیزه متریال

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com