مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
  گرایش دارویی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی
 • 1385 تا 1388
  کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی
  گرایش زیست شناسی سلولی مولکولی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  بیمارستان مهر
  / کارشناس آزمایشگاه

  توضیحات: گذراندن دوره کارآموزی به مدت 6 ماه قبل از استخدام.
  کار با دستگاه های کوباس، گلوبال، فلیم فتومتر، آی سنس، ژوکو، رمپ (کاریاک مارکر) در بخش بیوشیمی، انجام تست های الایزا، کار با دستگاه آنتی بیوگراف در بخش میکروب شناسی، انجام کلیه کشت ها و محیط سازی پلیت و تست های افتراقی، کار با دستگاه بک آلرت کشت خون و دستگاه اتوکلاو، انجام آزمایشات کراس مچ و آنتی بادی اسکرینینگ.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  گواهی شرکت در دوره هماتولوژی (خون شناسی کاربردی توسط دکتر مهرداد ونکی) گواهی شرکت در دوره میکروب شناسی (تازه های آنتی بیوگرام دکتر محمد رهبر) گواهی شرکت در دوره میکروب شناسی (حساسیت های دارویی در بخش میکروب شناسی) گواهی شرکت در دوره هموویزلانس سازمان انتقال خون (مرافبت از خون)
 • 1393
  -ارائه پوستر در ششمین کنگره آزمایشگاه و بالین با عنوان: Comparative evaluation Toxoplasma gondii IgG and IgM antibiotics in patients with Celiac disease-1392 -ارائه پوستر در دوازدهمین کنگره بین المللی ایمنولوژی و آلرزی با عنوان: TTG and IgE serum levels in patients with Celiac infection with Toxoplasma gondii

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار آماری SPSS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com