مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1394
    کارشناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات
    گرایش IT /دانشگاه جامع علمی کاربردی مخابرات تبریز / معدل 16
https://.com