مختصری از من

Cisco CCNA certified. 3 years of job experience as a wireless network engineer in an ISP/WiMAX Operator in Iran. I also have a short working experience in a ‎diverse multinational company in Malaysia. I am graduated from two top international universities with two degrees in ‎Malaysia.
I’m fluent in spoken and written English. All the academic programs are taken in English language. I ‎own a valid IELTS certificate. ‎ Some of the courses taken during Master program are: Advanced Network Technology, ‎Network Programming, Network Security, and Special Topics in Network (QoS, Wireless, and ‎VoIP). As for my Master dissertation, I worked on Improving the Quality of Service (QoS) of ‎WiMAX network. ‎
I look for new opportunities in the computer networking field.

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر
  گرایش شبکه‌های کامپیوتری و ارتباطات داده‌ای ‏ /دانشگاه دانشگاه مالایا- مالزی
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی IT
  گرایش مهندسی‌ سیستم‌های اطلاعاتی‌‏ /دانشگاه دانشگاه مولتی‌ میدیا- مالزی

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۵
  شرکت رهام داتک تلکام
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس مهندسی‌ و توسعه وایرلس

  توضیحات: 1-کار با نرم افزارهای تخصصی طراحی سلولی مانند Atoll Forsk وSamsung WSM AceMAN
  2-بررسی پوشش شبکه وایمکس برای هر سایت
  3-بررسی افزودن، جابجایی یا خاموش کردن یک سایت
  Microwave planning-4
  Backhaul Optimization and troubleshooting-5
  6-تحقیق و امکان سنجی برای پروژه های فنی wireless
  WiMAX Modem Configuration-7
  Research on new wieless PtP and PMP Solutions-8

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1391
  بهبود کیفیت سرویس شبکه وایمکس پایان نامه ارشد

پروژه ها

 • 1391
  بهبود کیفیت سرویس شبکه وایمکس
  محقق و اجرا کننده

  توضیحات: پایان نامه ارشد- در این پایان نامه با ارائه یک الگوریتم scheduling باعث بهبود کیفیت سرویس شبکه وایمکس گردید. این الگوریتم در شبیه ساز تخصصیNS2 پیاده سازی گردید.

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • 1- علاقمند به شرکت در پروژه های مربوط به شبکههای کامپیوتری
 • 2- علاقمند به شرکت در دوره های تخصصی شبکه

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • CCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک: Cisco CCNA Routing and Switching
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Wireless
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • WiMAX
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CWNA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Java
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • IBM DB2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان SQL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • QoS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Socket Programming Using Java
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Atoll Cell Planning
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک: Cisco CCNA Routing and Switching
 • Samsung WSM
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • XCAL Drive Test
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • + Network
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Oracle BI
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco Packet Tracer
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تمامی‌ تحصیلات آکادمیک به زبان انگلیسی‌ گذرانده شده است.
دانش تخصصی
 • CCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک: Cisco CCNA Routing and Switching
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Wireless
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • WiMAX
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CWNA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Java
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • IBM DB2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان SQL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • QoS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Socket Programming Using Java
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com