مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد MBA
  /دانشگاه Mahan Business School
 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد دوره جامع حسابداری
  /دانشگاه PACT / معدل 17.3
 • 1381 تا 1386
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تولید صنعتی /دانشگاه آزاد تهران جنوب / معدل 14

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  Samsung Field Marketing (Behin Bazaar)
  منابع انسانی و آموزش/ HR Manager

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: IELTS General & Academic
 • زبان فرانسه
  100% Complete
  عنوان مدرک: TEF
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک: PACT
 • Power BI
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power BI
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: IELTS
 • فرانسوی
  100% Complete
  عنوان مدرک: TEF
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: IELTS General & Academic
 • زبان فرانسه
  100% Complete
  عنوان مدرک: TEF
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک: PACT
 • Power BI
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com