مختصری از من

به عنوان کارشناس ارشد مهندسی صنایع و با تمرکز بر تکنیک های مدلسازی ریاضی، و الگوریتم های حل کامپیوتری، طیف وسیعی از موقعیت های تصمیم گیری را ارزیابی کرده و با توجه به عوامل تاثیر گذار مختلف، تصمیم بهینه را اتخاذ می کنم و یا تصمیم گیرنده را در مسیر تصمیم گیری به طور پویا همراهی خواهم کرد.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه صنعتی شریف / معدل 16.09

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  مجتمع آموزشی دکتر معین
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر پایه

  توضیحات: آموزش،برنامه ریزی و هدایت تحصیلی

 • مرداد ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۴
  نوآوران یکتا آفرین
  مهندسی صنایع/ مدیر پروژه

  توضیحات: زمانبندی، مدیریت منابع انسانی، ارزیابی اقتصادی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  سومین کنفرانس مدیریت در قرن 21-مروری بر مدل های زیستی بهینه سازی برنامه پرتو درمانی خارجی ژورنال پزشکی دانشگاه تهران- A hybrid model based on equivalent uniform dose for intensity modulated radiation therapy treatment plan optimization
 • 1394
  دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع-ارائه روش ارزیابی ریسک های زمانی پروژه ها با در نظر گیری روابط میان ریسک ها

پروژه ها

 • 1395
  بهینه سازی برنامه پرتو درمانی در حالت عدم قطعیت
  مدیر پروژه

  توضیحات: پروژه کارشناسی ارشد

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تحقیق در عملیات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات(IT Project management)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • COMFAR
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • radiotherapy treatment planning software
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تحقیق در عملیات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com