مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  گرایش سازه /دانشگاه آزاد تهران غرب / معدل 17.15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳
  شرکت بتن ایرانیان
  مهندسی عمران/ معماری/ کاراموز

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • آشنایی با نرم افزار آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با اتوکد،ایتپس،آباکوس
  80% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com