مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه صفاهان / معدل 15

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  کارفرما - به صورت خصوصی
  مالی و حسابداری/ برنامه نویس و تحلیلگر پروژه ها

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  آموزش برنامه نویسی شامل ارتباط با پایگاه داده و کار با آن و کار با ویندوز فرم ها به دانشجویان

پروژه ها

 • 1395
  حسابداری و انبار داری و مدیریت کشتارگاه
  برنامه نویس و تحلیلگر کل پروژه
 • 1393
  پروژه های دانشجویی (NET.)
  برنامه نویس و تحلیلگر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی NET.
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Entity Framework
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET Web Forms
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET MVC
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • LINQ
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows Forms Application
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows Presentation Foundation
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی NET.
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Entity Framework
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET Web Forms
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET MVC
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • LINQ
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows Forms Application
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows Presentation Foundation
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com