مختصری از من

در تابستان 1395 بعد از گذراندن دوران کارآموزی به مدت6ماه در نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور فارغ التحصیل شدم.
در مهر ماه و در کارخانه ی یخچال سازی به مدت1ماه آموزش دیدم.
همکنون در حال گذراندن دوره های آموزشی زبان انگلیسی و عربی و همچنین مدیریت کیفیت(ایزو) می باشم.

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مهندصی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه پیام نور / معدل 13.71

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com