مختصری از من

اینجانب مرتضی چلداوی لیسانس شیمی گرایش صنایع گاز می باشم که درسال ۹۲فارق التحصیل شده و متاهل می باشم در همین ضمینه دوره اموزشی مبانی بهره برداری در گرایش نفت و گاز و پتروشیمس را در شرکت ره آوران فنون پتروشیمی ماهشهر گذراندم تسلط کامل بر کار با کامپیوتر و اینترنت دارم و همچنین به زبان انگلیسی در حد متوسط وارد می باشم

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش صنایع گاز /دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۵
  آموزش و پرورش
  منابع انسانی و آموزش/ سرباز معلم

پروژه ها

 • 1392
  نقش کاتالیزوها بر فرایند تقطیر چند جزیی
  محقق

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ICDL2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web Service
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • بهره برداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: بهره برداری نفت گاز و پتروشیمی

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web Service
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • بهره برداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: بهره برداری نفت گاز و پتروشیمی
https://.com