مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی صنایع
  /دانشگاه آزاد واحد قزوین / معدل 15.49

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت سپهرتجارت کارینا
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ کارشناس تولید محتوا
 • مرداد ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۴
  شرکت مهرکام‌پارس
  مهندسی صنایع/ کارآموز

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه به کارهای هنری و هنرهای دستی
 • دان یک تکواندو

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول بازاریابی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه‌ریزی و تعمیرات و نگهداری ماشین‌آلات صنعتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل کیفیت
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Lingo
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول بازاریابی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه‌ریزی و تعمیرات و نگهداری ماشین‌آلات صنعتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل کیفیت
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com