مختصری از من

سوابق آموزشی پژوهشی

  • 1395

نقاط قوت رفتاری

  • انعطاف پذیری
  • خود مدیریتی
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری

زبان

  • انگلیسی
    40% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com