مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه علم و فرهنگ

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا دی ۱۳۹۵
  تابان شهر
  بازاریابی و فروش/ مشاور فروش
 • فروردین ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  گریت
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
  پنبه ریز
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ارتباط موثر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • موسیقی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روانشناسی کاربردی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی و فروش
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نویسندگی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی عمران
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ارتباط موثر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • موسیقی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روانشناسی کاربردی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی و فروش
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نویسندگی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی عمران
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com