مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
  گرایش سیستم محرکه خودرو /دانشگاه صنعتی سهند تبریز / معدل 15.85

دانش تخصصی

 • تجهیزات دوار (توربین، پمپ، کمپرسور و ...)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزارهای مدل سازی سه بعدی و تحلیل در زمینه مهندسی مکانیک
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تجهیزات دوار (توربین، پمپ، کمپرسور و ...)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com