مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد منهدسی ابیاری
  گرایش ابیاری و زهکشی /دانشگاه تهران پردیس ابوریحان
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی ابیاری
  گرایش ابیاری /دانشگاه دانشکده کشاورزی کرج _وابسته ب جهاد کشاورزی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه مهارت Icdl
 • طراحی و اجرا سیستم های ابیاری
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره های ابیاری تحت فشار نظام مهندسی

ابزار و نرم افزار

 • ArcGIS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Visual Basic
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه مهارت Icdl
 • طراحی و اجرا سیستم های ابیاری
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره های ابیاری تحت فشار نظام مهندسی
https://.com