مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مهندس صنایع
  گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها /دانشگاه تهران جنوب / معدل 15

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  رهپویان
  مهندسی صنایع/ برنامه ریزی تولید

پروژه ها

 • 1390
  پیاده سازی و استقرار استاندارد ایزو 9001
  کمک مشاور

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک: MSP
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com