مختصری از من

کد ملی :0016203763
سابقه بسیج عادی از سال 87
سابقه بسیج فعال از سال 95

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1395
    کارشناسی مکانیک
    /دانشگاه ازاد اسلامی واحد اسلامشهر / معدل 14.6
https://.com