مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  گرایش فناوری اطلاعات IT /دانشگاه جامع علم وکاربردی

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  بازرگانی صالح
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارمند اداری

دانش تخصصی

 • مجتع فنی
  80% Complete
  عنوان مدرک: طراحی سایت - ICDL -برنامه های حسابداری مرتبط با مالیات و بیمه
دانش تخصصی
 • مجتع فنی
  80% Complete
  عنوان مدرک: طراحی سایت - ICDL -برنامه های حسابداری مرتبط با مالیات و بیمه
https://.com