مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1395
  کارشناسی مهندسی معماری
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  دفتر مشاوره آژند کیا ساز کویر
  مهندسی عمران معماری/ کارشناس نرم افزار
 • دی ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت طرح و ساخت آرتاک
  مالی و حسابداری/ منشی

  توضیحات: مسئول امور حسابداری و مالی

 • آبان ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳
  دفتر فنی و مهندسی بافت و بنا
  مهندسی عمران معماری/ طراح
 • تیر ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۲
  دفتر طراحی شماره 42
  مهندسی عمران معماری/ کار آموز

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • آشنایی کامل با سیستم ساخت و ساز کناف
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با تاسیسات مکانیکی ساختمان
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار حسابداری سپیدار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار Microsoft office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار Adobe photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار 3dmax
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار Google skh up
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار Auto cad
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آشنایی کامل با سیستم ساخت و ساز کناف
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با تاسیسات مکانیکی ساختمان
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com