مختصری از من

با توجه به ویژگی هایی که از خود در محیط کار پیدا کرده ام میتوانم به این موضوع اشاره کنم که با روحیه ی مشارکتی و کار تیمی میتوانم در شرایط بحرانی و در صورت بروز مشکلات احتمالی با تصمیم گیری هایی جهت حل مسايل موضوع را مرتفع نماییم.
از نقاط قوت خود میتوانم به مسئولیت پذیری و سخت کوشی اشاره کنم که یکی از مهمترین ویژگی های شخصیتی خود میدانم.

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه ازاد اسلامی رودهن / معدل 15.41

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۳
  شرکت عمرانی بزرگ شهر
  / سرپرست اجرایی

  توضیحات: پیگیری امور روزانه در کارگاه و بررسی و رفع هر گونه مشکل احتمالی
  به روز رسانی برنامه زمانبندی
  هدایت و نظارت بر پیمانکاران جزء
  تهیه گزارش از کارهای در حال اجرا به صورت روزانه
  نظارت بر صحت اجرا طبق ضوابط و ایین نامه ها
  تهیه قرار داد ها
  کنترل چک لیست های تاسیساتی و الکتریکال
  کنترل و نظارت بر اجرا به منظور اجرایی شدن مباحث مقررات ملی
  کنترل و نظارت بر اجرا به منظور اجرایی شدن مباحث بیمارستان ایمن

 • فروردین ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۲
  شرکت سد تونل پارس
  مهندسی عمران معماری/ ناظر سایت

  توضیحات: نظارت بر بخش اجرای ریپ رپ و فضا سازی بخش شمالی دریاچه.بتن ریزی سکوی شرقی .اجرای بخش تاسیساتی سرریز.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  اموزش زبان فرانسه

پروژه ها

 • 1395
  کلینیک فوق تخصصی چشم رازی
  سرپرست اجرایی

  توضیحات: بازسازی کلی و تغییر کاربری از کلینیکال به بیمارستان ۳۲ تختخوابی
  تخریب تمامی بخش های سازه به جز اسکلت
  اجرای بخش های بستریاتاق عمل لازیکبخش اداریبازسازی اتاق عمل جنرالساخت اسانسور هیدرولیکی

 • 1395
  ساخت مرکز تصویر برداری بیمارستان ساسان
  سرپرست اجرایی

  توضیحات: ساخت بخشهای MRI-CT SCAN -RADIOLOGY-MAMMO GRAPHY-OPG در مرکز تصویر برداری
  ساخت بخش درمانگاه ها در طبقه دوم
  ساخت ازمایش گاه در زیر زمین
  ساخت بخش تاسیسات در زیر زمین
  ساخت بخش برق اضطراری در رمپ

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • متره و برآورد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • امور قرارداد ها
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق صنعتی ساختمان
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تاسیسات
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ETABS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • متره و برآورد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • امور قرارداد ها
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق صنعتی ساختمان
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تاسیسات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com