مختصری از من

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  مدرسه
  مدرس
 • مهر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  دانشگاه علمی کاربردی
  مدرس
 • مهر ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۵
  دانشگاه پیام نور
  مدرس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  مدرس در دانشگاه های علمی کاربردی و پیام نور از سال، 92-مدرس مدرسه و معاون آموزشی، پشتیبان و مدرس در کانون فرهنگی آموزش قلم چی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزش. عکاسی. ایرانگردی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com