مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1389
  کارشناسی سرامیک
  گرایش سرامیک صنعتی /دانشگاه دانشگاه فنی و حرفه ای دانشکده فنی میبد / معدل 1600
 • 1383 تا 1385
  فوق دیپلم متالورژی
  گرایش ریخته گری /دانشگاه دانشگاه فنی و حرفه ای دانشکده فنی شهدا / معدل 1400

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  فرانسوز یزد
  بازاریابی و فروش/ مهندس فروش
 • تیر ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۴
  پلی دیرگداز خوزستان
  مهندسی شیمی/ مهندس نسوز
 • مهر ۱۳۹۱ تا تیر ۱۳۹۲
  پیوند اعتبار
  مهندسی شیمی/ مهندس نسوز
https://.com