مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1385 تا 1390
    کارشناسی اقتصاد
    گرایش بازرگانی /دانشگاه سراسری تبریز

پیشینه شغلی

  • مهر ۱۳۹۱ تا هم اکنون
    شرکت فرآورده های غذایی سمیه
    بازاریابی و فروش/ کارشناس بازاریابی
https://.com