مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت پروتئینی مد گوشت
  مالی و حسابداری/ کارشناس حسابداری
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت مزمز
  مالی و حسابداری/ کارشناس حسابداری فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم مالی تدوین
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری پیشرفته با EXCEL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com