مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مطالعات جهان
  گرایش مطالعات ژاپن /دانشگاه تهران / معدل 17.45
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی زبان و ادبیات ژاپنی
  گرایش ادبیات /دانشگاه تهران / معدل 16.3

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  هتل فاضلی
  تشریفات/هتلداری و کترینگ/ پذیرشگر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت گردشگری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • هتلداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحقیقات بازاریابی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هتلداری آسا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تافل
دانش تخصصی
 • مدیریت گردشگری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • هتلداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحقیقات بازاریابی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com