مختصری از من

اینجانب در سال 1375 از دانشکده حقوق قضایی دانشگاه شهید بهشتی تهران در مقطع کارشناسی و در سال 1386 از دانشکده حقوق دانشگاه آزاد دانشگاه شیراز با معدل خوب فارغ التحصیل شده ام. از سال 1378 در شرکت سهامی بیمه ایران استخدام شده و از سال 1382 تا اکنون با سمت رئیس اداره حقوقی مشغول به کار می باشم. اینجانب دارای اختیار شرکت در جلسات دادرسی دادگاه از سوی مدیر عامل بیمه ایران بوده و تا کنون در جلسات متعددی به عنوان نماینده حقوقی بیمه ایران حضور داشته ام. جدای از تخصص اینجانب در تدریس حقوق بیمه و کلیات بیمه در قوانین و مقررات حوزه حمل و نقل نیز دارای تخصص و آگاهی دارم. همچنین با توجه به علاقه به حوزه عکاسی چند نمایشگاه انفرادی و گروهی در زمینه عکاسی هم داشته ام و اکنون درس حقوق عکاسی در دانشگاه علمی کاربردی بندرعباس تدریس می نمایم.

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1386
  کارشناسی ارشد حقوق قضایی
  گرایش حقوقی عمومی /دانشگاه شهید بهشتی تهران / معدل 17.62

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۷۸ تا هم اکنون
  شرکت سهامی بیمه ایران
  حقوق/ رئیس اداره حقوقی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1381
  تدریس حقوق و کلیات بیمه برای نمایندگان و متقاضیان نمایندگی بیمه ایران از سال 1381 تدریس دروس حقوقی مرتبط از جمله حقوق اداری و حقوق اساسی در دانشگاه پیام نور بستک، سال 1386 دفاع از پایانامه کارشناسی ارشد با موضوع حقوق و آزادی های بنیادین سال 1386 مدرس حقوق و کلیات بیمه با مجوز پژوهشکده بیمه مرکزی ایران از سال 1392 تدریس حقوق و کلیات بیمه برای متقاضیان نمایندگی بیمه ما 1395 تدریس درس حقوق عکاسی در دانشکده علمی کاربردی بندرعباس 1395

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حقوق اداری و بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس ارشد حقوق عمومی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حقوق اداری و بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس ارشد حقوق عمومی
https://.com