مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1394
    کارشناسی برق
    گرایش کنترل و ابزار دقیق /دانشگاه چمران / غیر انتفاعی اروند / معدل 15.5
https://.com