مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1396
  کارشناسی ارشد زبان انگليسى
  گرایش آموزش زبان انگليسى /دانشگاه تهران غرب
 • 1387 تا 1392
  کارشناسی زبان انگليسى
  گرایش ادبيات انگليسى /دانشگاه اراك
 • 1384 تا 1386
  فوق دیپلم كامپيوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه سما

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  تدريس خصوصى
 • 1391
  تدريس زبان به طور خصوصى

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • آلمانی
  40% Complete
  عنوان مدرک: ٩ واحد درسى
https://.com