مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش آب /دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت / معدل 13.72

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
https://.com