مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی ارشد برق
  گرایش مخابرات سیستم /دانشگاه بیرجند / معدل 17.53
 • 1386 تا 1389
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه آزاد نجف آباد / معدل 16.25
 • 1384 تا 1386
  فوق دیپلم برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه جهاد دانشگاهی شعبه صنعتی اصفهان / معدل 16.5

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  نیروگاه اصفهان
  مهندسی برق/ تکنسین ابزار دقیق
 • آبان ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۲
  شرکت فولاد سینا
  مهندسی برق/ سرپرست برق
 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  دانشگاه پیام نور مرکزی اصفهان
  مهندسی برق/ مدرس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  تدریس در دانشگاه پیام نور مرکزی اصفهان

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کلی فعالیت های ورزشی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Matlab
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • Altium Designer
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • PLC
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • دوره آموزش AVR پیشــرفته
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • Proteus
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • TeamViewer
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Matlab
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • Altium Designer
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • PLC
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • دوره آموزش AVR پیشــرفته
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • Proteus
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • TeamViewer
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com