مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش منابع انسانی /دانشگاه تهران / معدل 17.11
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  گرایش بازرگانی /دانشگاه دولتی ارومیه / معدل 16.57
 • 1383 تا 1386
  دیپلم ریاضی فیزیک
  / معدل 16.33

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Ms Office
  60% Complete
  عنوان مدرک: icdl
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک: اکسل پیشرفته
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک: spss جهاد دانشگاهی تهران
 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • English
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی (ترکیه)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com