مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  نرم افزار و سخت افزار ایران(نوسا)
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس پشیبانی مالی

دانش تخصصی

 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی نوسا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com