مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی IT و مهندسی نرم افزار
  /دانشگاه آزاد دماوند

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۵
  موسسه حسابرسی مشرقی و همکاران
  مالی و حسابداری/ حسابداری

  توضیحات: طراحی مانتو - کار در مزون لباس

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com