مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
  گرایش اموزش /دانشگاه جهاد دانشگاهی واحد صنعتی / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۵
  آموزشگاه غیرانتفاعی کوشش
  استاد

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: ارشد
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
https://.com