مختصری از من

ایــنجانب بــسیار علاقــه مـند هستم تا تــخـصص و انــگیزه خود را با تیم در حال توسعه شما به اشتراک بـگذارم .

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه آزاد فیروزکوه
 • 1384 تا 1387
  فوق دیپلم حسابداری
  /دانشگاه آزاد پرند

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۴
  شـــرکت مــاشین ســـازی شمال
  بازاریابی و فروش/ مــدیر داخلی و امور بازرگانی
 • فروردین ۱۳۸۴ تا فروردین ۱۳۸۸
  شرکت طــراحان هــنر پارس
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شــرکت در ســخنرانی کارآفرینان بزرگ
 • شــرکت در کلاس های ورزشی
 • شرکت در اقدامات مــسـئولیت اجتماعی در حوزه های مختلف

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com