مختصری از من

دارای تسلط کامل به زبان ارمنی میباشم.
فردی هستم به شدت متعهد به کار و پای بند به وجدان کاری .
مسئولیت پذیر و بدون حاشیه و معتقد به کار گروهی و پیشرفت دسته جمعی.
برای ارتقا و انگیزه ای برای پیشرفت مایلم با افرادی کار کنم که از سطح من بالاتر باشند تا باعث تشویق و تحرک من شوند.
از دیگر ویژگی های خود که می تواند برای پیشبرد اهداف سازمان شما مفید می توانم به سخت کوشی و صداقت در کار، مصمم و پیگیر بودن هدف اشاره نمایم.

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت کندوج
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس شبکه

  توضیحات: 1)همکاری با شرکت TEHRAN WIFI
  2)همکاری با شرکت تدبیر ارتباطات پاسارگاد
  3)همکاری با شرکت کندوج در زمینه شبکه
  4)همکاری با کارخانه خم و برش یحیی به عنوان سرپرست فنی کارگاه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: UPPER
https://.com