مختصری از من

در حال حاضر دانشجوی ترم آخر رشته مهندسی دانش گرایش علوم کامپیوتر در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مهر البرز هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی نرم افزار
  گرایش نرم افزار /دانشگاه رودهن / معدل 15.66

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  شرکت الکترونیک زعییم
  سخت افزار و شبکه/ پشتیبانی

دانش تخصصی

 • َشبکه و سخت افزار
  20% Complete
  عنوان مدرک: MCSA , MCSC
دانش تخصصی
 • َشبکه و سخت افزار
  20% Complete
  عنوان مدرک: MCSA , MCSC
https://.com