مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1389
  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
  /دانشگاه آزاد تهران شمال

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  موسسه محک
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس استخدام
 • دی ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۳
  صافولا بهشهر
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس منابع انسانی
 • فروردین ۱۳۸۸ تا دی ۱۳۹۱
  شرکت صنایع فرافوم
  مسئول دفتر/ رییس دفتر مدیرعامل

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • دوره اصول و فنون مصاحبه شایستگی محور
  100% Complete
  عنوان مدرک: گروه مشاوره مدیریتی رادمان
 • دوره همکاران سیستم (منابع انسانی)
  60% Complete
  عنوان مدرک: همکاران سیستم
 • دوره قوانین بیمه و تامین اجتماعی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره مدیریت پیشرفته منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • دوره آشنایی با قانون کار
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • کارگاه اصول و فنون مصاحبه شایستگی محور
  80% Complete
  عنوان مدرک: سیزدهمین دوره کنفرانس بین المللی مدیریت (برج میلاد-دیماه 94)

ابزار و نرم افزار

 • Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دوره اصول و فنون مصاحبه شایستگی محور
  100% Complete
  عنوان مدرک: گروه مشاوره مدیریتی رادمان
 • دوره همکاران سیستم (منابع انسانی)
  60% Complete
  عنوان مدرک: همکاران سیستم
 • دوره قوانین بیمه و تامین اجتماعی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره مدیریت پیشرفته منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • دوره آشنایی با قانون کار
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
 • کارگاه اصول و فنون مصاحبه شایستگی محور
  80% Complete
  عنوان مدرک: سیزدهمین دوره کنفرانس بین المللی مدیریت (برج میلاد-دیماه 94)
https://.com