مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1390
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران - عمران /دانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  گلرنگ
  بازاریابی و فروش/ فروشنده
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۲
  پرسیت
  مهندسی عمران/ معماری/ خط تولید

  توضیحات: به علت جلوگیری از آلودگی محیط زیست کارخانه تولی ایرانت پرسیت لوشان تعطیل شد

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com