مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا هم اکنون
    دیپلم تجربی
    گرایش ژنتیک / معدل 18

زبان

  • انگلیسی
    80% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com