مختصری از من

ندارم

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1393
  دیپلم و

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  ندارم
  مالی و حسابداری/ ندارم

سوابق آموزشی پژوهشی

 • ندارم

پروژه ها

 • ندارم
  ندارم

  توضیحات: ندارم

افتخارات

 • ندارم

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ندارم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات

دانش تخصصی

 • داده کاوی (Data Mining)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • داده کاوی (Data Mining)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com