مختصری از من

اینجانب با توجه به علاقه و مطالعات مستمر و شرکت در دوره های مختلف در رشته بدنسازی و آمادگی جسمانی دارای سوابق مربیگری بدنسازی و بادی فیزیک از سال ۸۸ تا کنون و سابقه مربیگری بدنسازی در بوداپست مجارستان به مدت ۱ سال
و دارای سابقه مورد تایید همکاری و فعالیت با هیئت ورزش های همگانی از سال 88 تا کنون میباشم.

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1386
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه اشرفی اصفهانی اصفهان / معدل 14

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1388
  شرکت در کارگاه آموزشی کنترل وزن دکتر موحدی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مربیگری بدنسازی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارت مربی گری درجه ۳ پرورش اندام.مدرک سمینار کنترل وزن دکتر موحدی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مربیگری بدنسازی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارت مربی گری درجه ۳ پرورش اندام.مدرک سمینار کنترل وزن دکتر موحدی
https://.com