مختصری از من

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۸۰ تا بهمن ۱۳۹۵
  هلال احمر استان لرستان
  / امدادگر و نجات گر ,راننده و انبار دار که بصورت شیفتی کار کردام

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com