مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی نرم افزار
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد / معدل 15

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت نفت سپاهان
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ کارشناس برنامه ریزی
 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳
  حیاط نو
  پزشکی درمانی/پرستاری// کمک پرستار
 • فروردین ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۰
  پست بانک
  مسئول دفتر/ کارمند

پروژه ها

 • 1394
  پروژه نرم افزار

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • والیبال

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تهیه گزارشات مدیریت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار انبار همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرزین
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تهیه گزارشات مدیریت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار انبار همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com